جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1491147 برگزاری جلسات آتی صحن و کمیسیون ها به صورت حضوری و پیوسته تا پایان دوره دهم
تاریخ انتشار: 1399/01/21
1490769 لایحه کمک به پسماندهای عادی اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1490747 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برای بار سوم اصلاح شد
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1490465 جلسات رسمی مجلس با هماهنگی ستاد ملی کرونا برگزار می شود
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1490363 عملکرد مجلس را با برگزاری جلسات مجازی کارآمدتر کنیم
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1490341 مخالفان طرح سه فوریتی اصلاح آیین نامه
تاریخ انتشار: 1399/01/20
1489565 200 تا 300 هزار میلیارد منابع برای مدیریت فضای فعلی کشور نیاز است
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1489543 طرح سه فوریت تعطیلی یک ماهه کشور از دستور کار مجلس خارج شد
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1489461 مخالفت نمایندگان با طرح سه فوریت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1489379 مخالفت با سه فوریت طرح تعطیلی کشور برای یک ماه
تاریخ انتشار: 1399/01/19