جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1058513 تامین ارز صرافی ها با دولت نباشد
تاریخ انتشار: 1397/03/06
1052410 بررسی نقاط قوت و ضعف اقدامات ارزی در کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: 1397/02/10
1037472 مصادیق جدید قاچاق ارز در کشور تعیین شد
تاریخ انتشار: 1396/08/30
1017917 پایان تلاطم بازار ارز با کسب درآمدهای ارزی پایدار
تاریخ انتشار: 1396/02/27
965178 نقش مهم دیپلماسی در مبارزه با پولشویی
تاریخ انتشار: 1395/02/24
948061 حضور بانک های خارجی عامل ایجاد رقابت در سیستم بانکی کشور
تاریخ انتشار: 1394/09/25
909890 الزام صرافی ها برای اخذ مجوز ملزم از بانک مرکزی
تاریخ انتشار: 1393/08/10
905479 تشکیل کمیته ساماندهی وضعیت بانک ها، مؤسسات مالی و صرافی ها
تاریخ انتشار: 1393/07/07
904825 افزایش سرمایه صرافی ها سوپاپ اطمینان بازار است
تاریخ انتشار: 1393/07/05
904595 ضرورت اصلاح سیاست های ارزی به جای اخذ وثایق از صرافی ها
تاریخ انتشار: 1393/07/02