جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1651938 عملکرد منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: 1400/01/30
1614842 نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی تعیین شد
تاریخ انتشار: 1399/07/04
1526992 موارد هزینه یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1372141 اهمیت امنیت کشور
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1244926 تعیین نحوه اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی برای واگذاری پروژه های نیمه تمام
تاریخ انتشار: 1398/06/04
1233298 زیر و بم مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: 1398/05/23
1233306 بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه
تاریخ انتشار: 1398/05/23
1210542 سود و زیان تسعیر دارایی های صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می شود
تاریخ انتشار: 1398/05/09
1147914 اداره کشور بدون نفت
تاریخ انتشار: 1398/03/21
1095158 کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
تاریخ انتشار: 1397/10/09