جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1400378 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1400330 بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1277422 عشایر از مالیات ارزش افزوده بهره مند می شوند
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1156170 بررسی چالش ها و راهکار های رونق تولید حوزه توسعه روستایی و عشایری در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1116376 بودجه ۹۶میلیارد تومانی برای آبرسانی روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1397/12/07
1020719 ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با منابع یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه
تاریخ انتشار: 1396/03/08
978858 تأکید دوباره مجلس بر پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر
تاریخ انتشار: 1395/04/30
978436 تصرف های غیرقانونی در مسیر تردد عشایر
تاریخ انتشار: 1395/04/28
971728 خرید تضمینی دام مازاد عشایر در دستور کار دولت قرار گیرد
تاریخ انتشار: 1395/03/31
966304 مزایای بازنشستگی از برخی اعضای صندوق بیمه روستاییان و عشایر سلب شد
تاریخ انتشار: 1395/02/27