جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1517021 لزوم حمایت حقوقی از فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1135696 ایران در دیپلماسی منش موقرانه ای را دنبال می کند
تاریخ انتشار: 1398/02/14
1057295 رفع مشکلات جوانان به جراحی نیاز دارد
تاریخ انتشار: 1397/03/02
1033861 جزئیات گزارش کمیته تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش بررسی شد
تاریخ انتشار: 1396/07/18
1031851 بررسی طرح ایجاد بانک فرهنگیان در کمیسیون مشترک تنظیم مقررات مالی آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1396/06/15
1019188 فردا جمع بندی گزارش اولیه تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1396/03/02
921853 آخرین وضعیت تفحص ازصندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1393/11/18
918098 صندوق ذخیره فرهنگیان، زیرذره بین قوه مقننه
تاریخ انتشار: 1393/10/13
917036 بررسی نهایی طرح تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1393/10/03
914745 موافقت با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1393/09/19