جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1032299 ۷۰ درصد از قطعات خودرویی در داخل کشور تولید می شود
تاریخ انتشار: 1396/06/26
1028835 از تولید ۶۰ درصد از قطعات در داخل تا صادرات ۳۰ درصدی
تاریخ انتشار: 1396/05/11
998306 برپایی نمایشگاه قطعات خودرو فرصتی برای سازگاری با معادلات جهانی خودرویی
تاریخ انتشار: 1395/08/28
988267 سهم ایران از قراردادهای جدید خودرویی؛ تولید یا مونتاژکاری
تاریخ انتشار: 1395/06/29
988196 الزام خودروسازان به استفاده ۴۰درصدی از قطعات داخلی
تاریخ انتشار: 1395/06/28
970211 گشایش فصل نوینی در صنعت خودرو
تاریخ انتشار: 1395/03/24
969996 مناطق آزاد؛ سکوی واردات خودروهای آمریکایی یا توسعه و ظرفیت اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: 1395/03/23
965398 عقبگرد اقتصادی صنعت خودرو با واردات قطعه یا تایرچینی
تاریخ انتشار: 1395/02/25
961152 حربه کاهش قیمت چشم بادامی ها برای حفظ بازار ایران
تاریخ انتشار: 1395/02/05
950069 استانداردسازی در تولیدخودرو به نحو کارشناسی اعمال نمی شود
تاریخ انتشار: 1394/10/15