جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1651827 همگرایی و وحدت در حوزه طب سنتی
تاریخ انتشار: 1400/01/30
1584884 اعضای هیئت رئیسه فراکسیون طب سنتی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/05/19
1577914 ضرورت قرار گرفتن داروهای گیاهی موثر در لیست بیمه داروها
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1575340 ایران رتبه برتر تنوع گیاهان دارویی در دنیا
تاریخ انتشار: 1399/05/05
1562478 ضرورت پیگیری ساماندهی طب سنتی
تاریخ انتشار: 1399/04/13
1277554 ورود طب سنتی به شبکه بهداشت ودرمان
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1088177 طب سنتی راهکاری نوین برای درمان
تاریخ انتشار: 1397/09/12
1088146 ساماندهی حوزه طب سنتی کار مهم و سنگینی است
تاریخ انتشار: 1397/09/12
1024258 تدوین لایحه ساماندهی طب سنتی در دستور کار وزارت بهداشت
تاریخ انتشار: 1396/04/10
1020929 ضرورت ساماندهی داروهای گیاهی پیش از تأسیس داروخانه سنتی
تاریخ انتشار: 1396/03/09