جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1400378 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1400330 بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1156170 بررسی چالش ها و راهکار های رونق تولید حوزه توسعه روستایی و عشایری در سال 1398
تاریخ انتشار: 1398/04/15
1037198 تعیین ترکیب هیات رئیسه فراکسیون توسعه روستایی
تاریخ انتشار: 1396/08/27
1035702 طرح جامع توسعه روستایی مدیریت یکپارچه این مناطق را دنبال می کند
تاریخ انتشار: 1396/08/09
1033658 بررسی طرح ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری در کمیسیون کشاورزی مجلس
تاریخ انتشار: 1396/07/16
1020719 ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با منابع یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه
تاریخ انتشار: 1396/03/08
992202 تصویب طرح بازنشستگی روستاییان و عشایر در کمیسیون بهداشت
تاریخ انتشار: 1395/07/27
978436 تصرف های غیرقانونی در مسیر تردد عشایر
تاریخ انتشار: 1395/04/28
975194 ضرورت افزایش بودجه دهیاری ها و ارتقا امنیت شغلی دهیاران
تاریخ انتشار: 1395/04/14