جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1038195 رونمایی از بودجه سال۹۷درجلسه مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان سازمان برنامه وبودجه
تاریخ انتشار: 1396/09/07
1037262 قانون برنامه ششم مهر تأییدی بر تداوم طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: 1396/08/29
1035932 طرح تحول سلامت باید بر مبنای درآمدهای پایدار مستقر باشد
تاریخ انتشار: 1396/08/14
1035855 ادامه اجرای طرح تحول سلامت نیازمند منابع پایدار است
تاریخ انتشار: 1396/08/13
1029665 نوربخش:تأمین ۷۹ درصد از منابع اعتباری طرح تحول سلامت از سوی بیمه ها
تاریخ انتشار: 1396/05/18
1028603 پوشش کامل بیمه ای راه کار ارایه خدمات دندانپزشکی در طرح تحول
تاریخ انتشار: 1396/05/08
1023231 سامانه رصد سلامت گام پیشگیرانه وزارت بهداشت در حوزه درمان
تاریخ انتشار: 1396/03/28
1020575 آمادگی مجلس برای تقویت اعتبارات حوزه سلامت
تاریخ انتشار: 1396/03/07
1020285 بیمه پایه سلامت تفاوتی میان گروه های جامعه قائل نمی شود
تاریخ انتشار: 1396/03/06
1016878 توجه به سلامت روانی و اجتماعی در طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: 1396/02/19