جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1037262 قانون برنامه ششم مهر تأییدی بر تداوم طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: 1396/08/29
1035528 برنامه تحول سلامت در کشور ترکیه
تاریخ انتشار: 1396/08/06
1029665 نوربخش:تأمین ۷۹ درصد از منابع اعتباری طرح تحول سلامت از سوی بیمه ها
تاریخ انتشار: 1396/05/18
1028603 پوشش کامل بیمه ای راه کار ارایه خدمات دندانپزشکی در طرح تحول
تاریخ انتشار: 1396/05/08
1020575 آمادگی مجلس برای تقویت اعتبارات حوزه سلامت
تاریخ انتشار: 1396/03/07
1020285 بیمه پایه سلامت تفاوتی میان گروه های جامعه قائل نمی شود
تاریخ انتشار: 1396/03/06
1016878 توجه به سلامت روانی و اجتماعی در طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: 1396/02/19
1016706 افزایش حمایت از بیماران خاص، سرطانی و ام اس با اجرای کامل طرح تحول
تاریخ انتشار: 1396/02/17
1005427 وزارت بهداشت موظف به ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت شد
تاریخ انتشار: 1395/10/25
998138 لزوم تدوین طرح بررسی نسخه های پزشکی
تاریخ انتشار: 1395/08/26