جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1435087 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 62. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
تاریخ انتشار: 1398/11/19
1435075 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در حوزه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
تاریخ انتشار: 1398/11/19
912940 ضوابط اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید تعیین شد
تاریخ انتشار: 1393/09/03