جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1029646 رسیدگی به نظام جامع رسانه در اولویت دستورکار کمیسیون فرهنگی مجلس
تاریخ انتشار: 1396/05/18
913218 رسیدگی به طرح نظام جامع رسانه در کارگروه های کمیسیون فرهنگی
تاریخ انتشار: 1393/09/05