جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1043930 زیرساخت لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1037262 قانون برنامه ششم مهر تأییدی بر تداوم طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: 1396/08/29
892665 اجرای پزشک خانواده، عینیت عدالت در حوزه سلامت
تاریخ انتشار: 1393/04/11