جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1543788 طرح ممنوعیت حبس محکومان مالی تقدیم هیات رییسه مجلس شد
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1502289 تداوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: 1399/01/30
1430929 کاهش آمار طلاق تنها از طریق رفع آسیب های اجتماعی امکانپذیر است
تاریخ انتشار: 1398/11/13
1396717 تصویب پیشنهاد تعیین مبلغ۴۰۰ میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: 1398/10/08
1347133 بررسی سیاست های کاهش طلاق در کشور
تاریخ انتشار: 1398/08/20
1347097 سیاست های کاهش طلاق در کشور 1. تحولات قوانین طلاق
تاریخ انتشار: 1398/08/20
1294914 فرهنگ سازی در حوزه طلاق و ازدواج
تاریخ انتشار: 1398/07/09
1085565 ضرورت مشاوره قبل از ازدواج
تاریخ انتشار: 1397/08/30
1039225 گام دولت برای عملیاتی کردن طرح کاهش آسیب های اجتماعی در بودجه ۹۷
تاریخ انتشار: 1396/09/20
1037483 تشکیل کارگروه ویژه با مرکز پژوهش ها درخصوص آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1396/08/30