جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1652915 ضرورت حمایت از عشایر در شرایط خشکسالی
تاریخ انتشار: 1400/02/01
1649353 طرح جامع ساماندهی مشکلات عشایری کشور
تاریخ انتشار: 1400/01/21
1645899 رفع مشکل تامین نهاده های دامی مورد نیاز عشایر کشور را از طریق صادرات
تاریخ انتشار: 1399/12/19
1644474 توزیع ۱۲ درصدی عوارض ارزش افزوده استان تهران در مناطق روستایی و عشایری این استان
تاریخ انتشار: 1399/12/12
1638813 صدور مجوز صادرات دام مازاد عشایر
تاریخ انتشار: 1399/11/16
1495123 سهم مالیات سلامت از مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1400378 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1400330 بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1398/10/15
1343647 تخصیص ردیف اعتبار عشایری در حوزه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1335878 ضرورت توسعه آموزش و پرورش عشایر
تاریخ انتشار: 1398/08/11