جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1147991 لزوم اهمیت به جایگاه زبان فارسی
تاریخ انتشار: 1398/03/21
1145753 اراده ملی می تواند به حفظ زبان فارسی کمک کند
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1145739 طبق نظر رهبری معادل بومی فارسی برای کلمات انتخاب شود
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1144761 فضای مجازی در حال جا به جا کردن مرزهای فرهنگی است
تاریخ انتشار: 1398/03/05
1143965 راجع به زبان فارسی نگرانم نگذارید زبان فارسی فرسوده و ویران شود
تاریخ انتشار: 1398/03/01
1016234 لزوم تأسیس و گسترش مدارس فارسی زبان در دیگر کشورها
تاریخ انتشار: 1396/02/12
881521 آشنایی با محتوای زبان فارسی احترام به ایران را افزایش می دهد
تاریخ انتشار: 1393/02/06
848038 واژگان تولیدی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی کاربردی نیست
تاریخ انتشار: 1392/04/10