جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1037032 ۳۵ میلیارد دلار فاینانس تعیین شده در برنامه ششم تأمین شده است
تاریخ انتشار: 1396/08/27
1032701 شرایط استفاده بخش خصوصی از ظرفیت فاینانس خارجی فراهم شود
تاریخ انتشار: 1396/07/03
1010997 نمایندگان بر بخش فاینانس برنامه ششم اصرار کردند
تاریخ انتشار: 1395/12/11
1010727 دولت مجاز به جذب فاینانس تا مبلغ ۵ میلیارد دلار شد
تاریخ انتشار: 1395/12/08
1010494 سقف اخذ فاینانس ۵۰ میلیارد دلار تعیین شد
تاریخ انتشار: 1395/12/04
1006004 بنگاه های کوچک و متوسط در طول اجرای برنامه ششم، توسعه می یابند
تاریخ انتشار: 1395/11/02
985949 فاینانس های خارجی و حذف بروکراسی منجر به افزایش صادرات محصولات کشاورزی می شود
تاریخ انتشار: 1395/06/14
970871 استفاده از فاینانس خارجی راه حل تأمین مالی برای خروج از شرایط رکودی
تاریخ انتشار: 1395/03/29
970422 کشاورزی و صنعت اولویت جذب فاینانس
تاریخ انتشار: 1395/03/26
970050 مدیریت منابع؛ اولویت های مهم اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: 1395/03/23