جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1616538 اولویت ها و کمیته های فرعی و اصلی کمیسیون قضایی مجلس تعیین شد
تاریخ انتشار: 1399/07/07
1602880 نحوه تعیین حدنصاب کمیسیون قضایی و حقوقی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/06/16
1581682 تاخیر در بررسی لوایح قضایی چه تبعاتی به همراه دارد؟
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1561856 مردم پای نظام و انقلاب ایستاده اند
تاریخ انتشار: 1399/04/11
1560408 تغییرات و اصلاح ساختار قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560268 تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560128 تقویت واحدهای تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559286 اقدامات قوه قضاییه در راستای برقراری عدالت
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1559208 شهیدبهشتی یک ملت بود
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1440757 ضرورت در بازنگری مجازات حبس
تاریخ انتشار: 1398/11/26