جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1553100 ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1552364 ضرورت ساماندهی امور مالیاتی
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1552342 جلوگیری از فرارهای مالیاتی و جبران بخشی از کسری بودجه
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1059403 تحقق درآمدهای مالیاتی با تاکتیک گسترش پایه های مالیاتی
تاریخ انتشار: 1397/03/12
1042176 کنترل روند انتشار اوراق مشارکت با مهار فرارهای مالیاتی
تاریخ انتشار: 1396/10/23
963314 عزم دولت برای بستن راه های فرارمالیاتی
تاریخ انتشار: 1395/02/18
922358 جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان در بودجه 94
تاریخ انتشار: 1393/11/26
918252 تاکید نمایندگان مجلس بر شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی
تاریخ انتشار: 1393/10/14
888181 زیر ساخت ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده فراهم نیست
تاریخ انتشار: 1393/03/10