جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1134469 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (5): نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونی
تاریخ انتشار: 1398/02/10
1134461 ساز و کارهای مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونی
تاریخ انتشار: 1398/02/10
1009799 اعزام کشاورزان و ایجاد فرصت های اشتغال از پیامدهای مثبت کشت فرا سرزمینی
تاریخ انتشار: 1395/11/27
1008923 کشت فراسرزمینی برای موفقیت نیازمند دیپلماسی است
تاریخ انتشار: 1395/11/20
1000432 کشت فراسرزمینی در قالب اشتراک با کشور میزبان اجرایی شود
تاریخ انتشار: 1395/09/14
1000026 مزیت کشت های فراسرزمینی در قالب کمیته های تخصصی بررسی شود
تاریخ انتشار: 1395/09/13
994974 تولیدات در کشت فراسرزمینی تحت لیسانس ایران عملیاتی شود
تاریخ انتشار: 1395/08/10
988368 توسعه فرصت های فراسرزمینی عاملی برای صادرات محصولات دامی ایرانی
تاریخ انتشار: 1395/06/31
988230 کشت فراسرزمینی بازار کشاورزی کشورهای همسایه را نصیب ما می کند
تاریخ انتشار: 1395/06/29
986626 کشت فراسرزمینی نیازمند ساماندهی
تاریخ انتشار: 1395/06/20