جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1377017 بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
تاریخ انتشار: 1398/09/23
1033169 آخرین وضعیت تدوین گزارش اجرای قانون بهبود کسب و کار /در حال آماده سازی گزارش اجرای قانون رفع موانع تولید هستیم
تاریخ انتشار: 1396/07/11
1031275 توافق برای تأمین شمش مورد نیاز تولیدکنندگان میلگرد
تاریخ انتشار: 1396/06/06
1022863 تأکید بر ضرورت اقدامات سامان یافته و دقیق در حوزه اشتغال و تولید ملی
تاریخ انتشار: 1396/03/24
1021523 بررسی گزارش وضعیت بخش تعاون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
تاریخ انتشار: 1396/03/13
1021344 بررسی گزارش وضعیت بخش تعاون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
تاریخ انتشار: 1396/03/10
1014971 معاونت قوانین مجلس تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را با جدیت پیگیری کند
تاریخ انتشار: 1396/01/30
1014013 بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
تاریخ انتشار: 1396/01/21
1013872 رقابتی کردن اقتصاد رکن اقتصاد مقاومتی است
تاریخ انتشار: 1396/01/20
1013284 ضرورت ارائه برنامه اجرایی دولت برای تولید ملی و اشتغال به مجلس
تاریخ انتشار: 1396/01/15