جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1277422 عشایر از مالیات ارزش افزوده بهره مند می شوند
تاریخ انتشار: 1398/06/30
1199334 بازارکار آفرینی برای زنان روستایی و عشایر نباید مغفول باقی بماند
تاریخ انتشار: 1398/05/02
992202 تصویب طرح بازنشستگی روستاییان و عشایر در کمیسیون بهداشت
تاریخ انتشار: 1395/07/27
978436 تصرف های غیرقانونی در مسیر تردد عشایر
تاریخ انتشار: 1395/04/28
971728 خرید تضمینی دام مازاد عشایر در دستور کار دولت قرار گیرد
تاریخ انتشار: 1395/03/31
966304 مزایای بازنشستگی از برخی اعضای صندوق بیمه روستاییان و عشایر سلب شد
تاریخ انتشار: 1395/02/27
962830 اجازه مجلس به سازمان جنگل ها و محیط زیست برای عقد قرارداد با تشکل های روستایی و عشایری
تاریخ انتشار: 1395/02/14
962559 دولت مکلف به حفظ حقوق حوزه دامی عشایر شد
تاریخ انتشار: 1395/02/13
959907 نحوه بازنشستگی اعضای بالای ۶۵ سال صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مشخص شد
تاریخ انتشار: 1395/01/31
958943 اعضای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مشمول قوانین بازنشستگی می شوند
تاریخ انتشار: 1395/01/28