جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1555720 فرش دست باف مهمترین کالای صادراتی ایران
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1079674 صادرات فرش دستباف فرصت صادرات غیر نفتی
تاریخ انتشار: 1397/08/12
1054675 بررسی وضعیت فرش دستباف ایران با تأکید بر فرش دستباف روستایی
تاریخ انتشار: 1397/02/23
1054672 بررسی وضعیت فرش دستباف ایران با تأکید بر فرش دستباف روستایی
تاریخ انتشار: 1397/02/23
1005791 فرش دستباف ایران؛ چشم انداز، چالش ها و راهکارهای برون رفت از رکود
تاریخ انتشار: 1395/10/28
1005785 فرش دستباف ایران؛ چشم انداز، چالش ها و راهکارهای برون رفت از رکود
تاریخ انتشار: 1395/10/28