جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1648932 لایحه رتبه بندی معلمان اعلام وصول می شود
تاریخ انتشار: 1400/01/18
1641492 افزایش سه برابری اعتبارات رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/11/12
1609050 فرهنگیان در رابطه با اعمال مدرک دوم خود نگرانی نداشته باشند
تاریخ انتشار: 1399/06/28
1606792 رتبه بندی فرهنگیان باید در قانون برنامه ششم لحاظ شود
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1601428 فرهنگیان باید به سواد رسانه ای و آموزش های نوین مجهز شوند
تاریخ انتشار: 1399/06/13
1592158 رتبه بندی معلمان ثمره تلاش شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/05/26
1589810 طرح فروش نفت دولتی در داخل کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1585680 رسیدگی به ایرادات رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1552900 توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1528418 اعلام وصول طرح رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/02/30