جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1398567 برنامه عملیاتی درکنار تصویب لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1396474 ضرورت شکستن فشار حداکثری استکبار جهانی
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1366297 ضرورت اعطای تسهیلات و تأمین مالی خرد و کلان برای توسعه اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1346605 ضروری دانستن لوایح سه گانه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری
تاریخ انتشار: 1398/08/20
1344895 لوایح سه گانه شفافیت پشتیبان قوه قضائیه در مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1343476 مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مطالبه عمومی ملت است
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1336206 مبارزه با فساد، فقر و بی عدالتی و رونق تولید دور روی یک سکه هستند
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1335526 احزاب سیاسی در عراق و لبنان باید یک سازوکار مشخص را دنبال کنند
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1330390 قوانین با ظهور فناوری های جدید نیازمند اصلاح هستند
تاریخ انتشار: 1398/08/01
1293054 شکل گیری فساد در سایه خلاءهای قانونی
تاریخ انتشار: 1398/07/08