جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1647303 مبارزه با فساد پیش نیاز اساسی برای رونق تولید
تاریخ انتشار: 1400/01/03
1643644 شفافیت در مجلس و دولت رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت
تاریخ انتشار: 1399/12/11
1618430 عوامل بروز فساد در مدیریت شهری
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1616316 زدن خودرو به نام نمایندگان اشتباه بود
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1598240 تعیین اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/06/03
1595758 لزوم ایجاد شبکه نخبگان ملی و محلی در مرکز پژوهش های مجلس
تاریخ انتشار: 1399/05/31
1581856 حمایت قانونی از آشکارکنندگان فساد
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1576192 شفاف سازی اطلاعات راه کار اصلی مقابله با زمین خواری
تاریخ انتشار: 1399/05/07
1574060 تفکر جهادی، راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/03
1572690 "شایسته سالاری" اساسی ترین راه مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/04/31