جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1598240 تعیین اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/06/03
1562082 رویکرد مجلس یازدهم از قوه قضاییه حمایتی است
تاریخ انتشار: 1399/04/12
1560408 تغییرات و اصلاح ساختار قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560290 ساختار نظارتی و مبارزه با فساد باید پیشگیرانه باشد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560128 تقویت واحدهای تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559776 نظارت مردمی، مؤثرترین و کم هزینه ترین نوع نظارت
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559330 یکسان سازی آیین دادرسی در رسیدگی به جرائم
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1559060 مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی و فقط بر مدار حق، عدل و قانون
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1555656 اشتغال، معیشت و مسکن در ذیل مبحث اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1493469 دادرسی الکترونیک مانع ارتباط های فسادزا می شود
تاریخ انتشار: 1399/01/24