جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1581856 حمایت قانونی از آشکارکنندگان فساد
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1576192 شفاف سازی اطلاعات راه کار اصلی مقابله با زمین خواری
تاریخ انتشار: 1399/05/07
1562082 رویکرد مجلس یازدهم از قوه قضاییه حمایتی است
تاریخ انتشار: 1399/04/12
1560408 تغییرات و اصلاح ساختار قوه قضائیه در جهت مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560290 ساختار نظارتی و مبارزه با فساد باید پیشگیرانه باشد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560182 تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم و تاثیر آن بر پیشگیری از مفاسد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560128 تقویت واحدهای تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559842 کمیسیون اصل 90 سعی در ایجاد تعامل قوا با یکدیگر
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559776 نظارت مردمی، مؤثرترین و کم هزینه ترین نوع نظارت
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559330 یکسان سازی آیین دادرسی در رسیدگی به جرائم
تاریخ انتشار: 1399/04/08