جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1398567 برنامه عملیاتی درکنار تصویب لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1396474 ضرورت شکستن فشار حداکثری استکبار جهانی
تاریخ انتشار: 1398/10/07
1344895 لوایح سه گانه شفافیت پشتیبان قوه قضائیه در مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1398/08/19
1343476 مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مطالبه عمومی ملت است
تاریخ انتشار: 1398/08/18
1336206 مبارزه با فساد، فقر و بی عدالتی و رونق تولید دور روی یک سکه هستند
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1330390 قوانین با ظهور فناوری های جدید نیازمند اصلاح هستند
تاریخ انتشار: 1398/08/01
1293054 شکل گیری فساد در سایه خلاءهای قانونی
تاریخ انتشار: 1398/07/08
1268162 در برخورد با مفسدان همه ملت ایران پشتیبان قوه قضائیه خواهند بود
تاریخ انتشار: 1398/06/25
1227902 برخورد با رانت خواران، جامعه را به آرامش می رساند
تاریخ انتشار: 1398/05/19
1137477 حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد
تاریخ انتشار: 1398/02/17