جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1028242 تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در لایحه مدیریت خدمات کشوری
تاریخ انتشار: 1396/05/03
1011560 مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد
تاریخ انتشار: 1395/12/15
970956 فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/03/29
970946 فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/03/29