جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1552132 ۲ رویکرد اصلی مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1542116 اولویت مجلس یازدهم پیگیری وضعیت معیشت مردم
تاریخ انتشار: 1399/03/16
1535836 اولویت های مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/03/11
1534816 ضرورت بالا بردن رفاه اجتماعی و بهبودی سطح معیشتی مردم
تاریخ انتشار: 1399/03/11
1529828 ضرورت تحویل بسته های حمایتی به اقشار آسیب پذیر
تاریخ انتشار: 1399/02/31
1528774 اهدای کمک های مردمی به افراد مورد اعتماد
تاریخ انتشار: 1399/02/30
1525960 کارگران موتور محرکه اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/02/27
1524998 شاهد حرکت های بسیار ارزشمندی برای حمایت از نیازمندان هستیم
تاریخ انتشار: 1399/02/25
1524430 مجلس محل امید مردم است
تاریخ انتشار: 1399/02/24
1516345 سهام عدالت موجب توانمندی اقشار ضعیف جامعه
تاریخ انتشار: 1399/02/15