جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1373037 حقوق کارگران در لایحه بودجه 99
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1366213 ضرورت تعادل میان بازار کار و اشتغال
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1239754 دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1239722 بررسی دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1110545 دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و صنعتی و حقوقی ایران بعد انقلاب چشمگیر است
تاریخ انتشار: 1397/11/24
1089230 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1089218 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1082109 ریشه های ایجاد تکدی گری
تاریخ انتشار: 1397/08/20
1043876 اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1043874 اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر
تاریخ انتشار: 1396/11/07