جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1100897 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور20. حوزه زنان ، خانواده و کودکان
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100860 سهم حوزه زنان ، خانواده و کودکان از لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100791 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور42. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان
تاریخ انتشار: 1397/10/25
1100400 سهم بخش صنعت، معدن و پتروشیمی از لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1100388 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 29. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1100368 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور22 . بخش حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1100244 سهم بخش حمل و نقل از لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1100044 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور39. بخش درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1100045 درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/23
1039338 کلیات طرح اصلاح برخی از تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب شد
تاریخ انتشار: 1396/09/21