جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1032842 مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات تمدید شد
تاریخ انتشار: 1396/07/04
1029944 رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع
تاریخ انتشار: 1396/05/22
1021136 تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ انتشار: 1396/03/09
945575 مروری بر اسناد کلان کشور از منظر سیاست های ابلاغی علم و فناوری
تاریخ انتشار: 1394/09/01
936779 آشنایی با سیاست ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری
تاریخ انتشار: 1394/06/21
891842 طرح تمدید قوانین آزمایشی به دلیل جابجایی دولت ارائه نشد
تاریخ انتشار: 1393/04/07
891841 موضوع توزیع طرح ها و لوایح در کمیسیون ها نیاز به بررسی بیشتر دارد
تاریخ انتشار: 1393/04/07
891838 تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ممکن نیست
تاریخ انتشار: 1393/04/07