جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1032842 مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات تمدید شد
تاریخ انتشار: 1396/07/04
1029944 رونق تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع
تاریخ انتشار: 1396/05/22
1021136 تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ انتشار: 1396/03/09
971161 حمایت از مالکیت صنعتی در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/03/30
971140 حمایت از مالکیت صنعتی در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/03/30