جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
994728 عدم توجه به تولیدات کشاورزی امنیت غذایی را به خطر می اندازد
تاریخ انتشار: 1395/08/09
977073 تغییر کاربری اراضی فرسایش خاک را تشدید کرده است
تاریخ انتشار: 1395/04/21
975066 کشاورزی باید مقرون به صرفه باشد
تاریخ انتشار: 1395/04/14
971053 کمبود اراضی کشاورزی مشکل اساسی کشت برنج
تاریخ انتشار: 1395/03/29
970842 ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شمال کشور
تاریخ انتشار: 1395/03/29
966056 ویلاسازی در اراضی کشاورزی ممنوع
تاریخ انتشار: 1395/02/26
965418 لزوم بررسی کارشناسی طرح حفاظت از اراضی کشاورزی در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/02/25
963023 تأثیر واردات بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی
تاریخ انتشار: 1395/02/15
955528 فاجعه تبدیل شدن شالیزار به ویلا
تاریخ انتشار: 1394/12/15
898805 طرح الحاق یک تبصره به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی رد شد
تاریخ انتشار: 1393/05/26