جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1524052 ضرورت تجدیدنظر در تعیین حقوق و دستمزد کارگران
تاریخ انتشار: 1399/02/24
1091938 بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن
تاریخ انتشار: 1397/09/25
1091950 بررسی عملکرد پنج ماهه هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن
تاریخ انتشار: 1397/09/25
1009686 لزوم نشست سه جانبه برای رفع اختلافات درآمدهای هدفمندی یارانه ها
تاریخ انتشار: 1395/11/27
1003928 دولت مکلف به واریز پول حاصل از قانون هدفمندی به خزانه شد
تاریخ انتشار: 1395/10/11
985065 تعیین تکلیف نهایی مجلس برای دولت درباره قطع یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی
تاریخ انتشار: 1395/06/03
977740 قانون هدفمند سازی یارانه ها با رویکرد فقرزدایی اصلاح شود
تاریخ انتشار: 1395/04/26
974803 هدفمندی یارانه ها نتوانسته توازنی میان قشر ضعیف و غنی جامعه ایجاد کند
تاریخ انتشار: 1395/04/14
970298 منابع درآمدی ملاکی برای سنجش توانمندی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1395/03/26
967034 خروج از رکود تورمی با کاهش نرخ سود بانکی
تاریخ انتشار: 1395/03/01