جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1531056 اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا
تاریخ انتشار: 1399/03/02
1527764 معیارهای قاچاق ارز مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1525724 اقدامات مجلس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ انتشار: 1399/02/27
1519914 نحوه هزینه کرد منابع حاصل از مبارزه با قاچاق کالا و ارزش مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1519890 کالاهای قاچاق فاسدشدنی و تاریخ مصرف گذشته امحاء می شود
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1519868 وسیله نقلیه حامل قاچاق به نفع دستگاه کاشف ضبط می شود
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1519824 شرایط تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به پرونده های قاچاق مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1519736 جزئیات ممنوعیت و مجازات عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1519714 سرنوشت کالا و ارز قاچاق مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1468783 یکی از مولفه های اصلی رونق اقتصادی و افزایش میزان تولید در کشور، جلوگیری از ورود قاچاق کالا به داخل کشور است.
تاریخ انتشار: 1399/01/03