جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1003628 نقشه راه تولید و کشت های پرمحصولی نیازهای اساسی برای خودکفایی برنج
تاریخ انتشار: 1395/10/08
977901 خرید نهاده های کشاورزی به نرخ آزاد عامل گرانی برنج ایرانی است
تاریخ انتشار: 1395/04/26
973705 جلوگیری از واردات برنج درفصل برداشت قابل تقدیر است
تاریخ انتشار: 1395/04/09
970032 قیمت برنج ایرانی نسبت به کیفیت و هزینه تولید مناسب است
تاریخ انتشار: 1395/03/23
969733 میزان واردات برنج بیش از نیاز مصرف کشور است
تاریخ انتشار: 1395/03/21
901334 کاهش شدید قیمت برنج تولیدی استان گیلان در بازار
تاریخ انتشار: 1393/06/15