جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1599032 ضرورت دقت در حوزه قیمت گذاری گوشت مرغ و تخم مرغ
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1579998 تفاهم نامه ستاد تنظیم بازار و اتحادیه تولیدکنندگان برای نرخ گذاری تخم مرغ تدوین می شود
تاریخ انتشار: 1399/05/12
1571298 پیشرفت کشور در زمینه اصلاح بذر و کشت های نوین
تاریخ انتشار: 1399/04/29
1570986 تخصیص یارانه تامین نهاده های دامی
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1567186 ایجاد تعادل در بازار تولید گوشت مرغ بدون نوسان و با تداوم
تاریخ انتشار: 1399/04/21
1563432 دلایل افزایش قیمت مرغ و تامین نهاده ها با حضور وزیر جهاد کشاورزی بررسی می شود
تاریخ انتشار: 1399/04/15
1562234 توزیع گسترده نهاده دامی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/12
1531034 قانون تمرکز با هدف پیوستگی زنجیره تولید، تامین نهاده و مصرف تصویب شد
تاریخ انتشار: 1399/03/02
1527036 تامین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ گوشتی بر اساس نرخ دولتی
تاریخ انتشار: 1399/02/29
1514317 ضرورت ترخیص نهاده های مورد نیاز مرغداران
تاریخ انتشار: 1399/02/14