جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1013259 کاهش سن معاینه فنی وسایل نقلیه شخصی به ۴ سال
تاریخ انتشار: 1396/01/15
1013251 تعیین وظایف دستگاه ها برای طراحی نحوه تردد وسایل نقلیه در راستای کاهش آلودگی هوا
تاریخ انتشار: 1396/01/15
945926 چگونگی هزینه کرد سود عملیات بیمه ای به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1394/09/03
945920 بیمه مرکزی مکلف به نظارت بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه شد
تاریخ انتشار: 1394/09/03
945947 عقد قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر با دارندگان وسایل فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است
تاریخ انتشار: 1394/09/03
945982 حکم فروش هر نوع بیمه نامه بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری است
تاریخ انتشار: 1394/09/03
945990 حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه سازی صوری تصادف یا ایجاد خسارت عمدی
تاریخ انتشار: 1394/09/03
945995 بیمه نامه ها براساس قانون زمان صدور خود، اجرایی می شوند
تاریخ انتشار: 1394/09/03
946000 شرایط تهیه آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث معین شد
تاریخ انتشار: 1394/09/03
945683 ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف آنها
تاریخ انتشار: 1394/09/02