جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1648932 لایحه رتبه بندی معلمان اعلام وصول می شود
تاریخ انتشار: 1400/01/18
1619770 افزایش حقوق و مزایای معلمان خرید خدمات
تاریخ انتشار: 1399/07/16
1617352 معلمان باید حداقل صلاحیت تخصصی را داشته باشند
تاریخ انتشار: 1399/07/09
1605164 اعلام وصول طرح نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1587650 پیگیری کمیسیون آموزش برای تزریق بخشی از منافع صندوق به فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1585740 ابزار معلم دانش، پژوهش و تحقیق است
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1585342 ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش، حقوق و معیشت معلمان و بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/05/19
1512483 امنیت جوامع به جایگاه تعلیم وتربیت آن جامعه بستگی دارد
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1512443 اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1502417 رتبه بندی معلمان در قالب افزایش حقوق
تاریخ انتشار: 1399/01/30