جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1656289 انتقاد در خصوص برگزاری آزمون برای اعمال رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1400/02/18
1656124 حمایت از کارکنان اداری آموزش و پرورش در لایحه رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1400/02/15
1637716 معلمان قرآن و پرورشی با آزمون به استخدام آموزش و پرورش درمی آیند
تاریخ انتشار: 1399/11/12
1512443 اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1502417 رتبه بندی معلمان در قالب افزایش حقوق
تاریخ انتشار: 1399/01/30
1485369 رتبه بندی معلمان در سال جدید
تاریخ انتشار: 1399/01/18
1421017 استفساریه تبصره 10ماده 17 قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی
تاریخ انتشار: 1398/11/05
1366009 نحوه اجرای نظام رتبه بندی
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1354609 هدف اصلی رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1398/09/05
1349767 چگونگی اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1398/08/22