جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1137625 درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده 7. بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی (کلیات)
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1137617 بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1398/02/17
1059534 جای خالی یک صندوق متمرکز مالیاتی احساس می شود
تاریخ انتشار: 1397/03/13
1058136 رفع مشکلات تولید بر اعطای مشوق ها ارجحیت دارد
تاریخ انتشار: 1397/03/05
1047175 اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: 1396/12/09
1039361 پیشنهاد تمدید سه ساله اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1396/09/22
1032713 لایحه موافقتنامه چابهار تصویب شد
تاریخ انتشار: 1396/07/02
1026960 موافقت نمایندگان با اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تاریخ انتشار: 1396/04/25
1025456 کلیه تولیدات صنایع دستی داخلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند
تاریخ انتشار: 1396/04/14
1024646 طرح تشکیل صندوق حمایت از صنایع دستی بررسی شد
تاریخ انتشار: 1396/04/12