جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
913542 یک درصد مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه می شود
تاریخ انتشار: 1393/09/09
903456 یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت افزوده می شود
تاریخ انتشار: 1393/06/26