جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1418710 هزینه های درمانی نیروهای داوطلب اطفاء حریق جنگل ها برعهده سازمان محیط زیست و جنگل ها قرار می گیرد
تاریخ انتشار: 1398/11/01
1038081 تصویب لایحه حمایت از محیط بانان در ایستگاه پایانی
تاریخ انتشار: 1396/09/05
1037551 بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ انتشار: 1396/08/30
1025923 برخورد با منابع آلاینده با اجرای قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: 1396/04/17
1024727 گام بلند مجلس برای معافیت محیط زیست از هزینه های دادرسی
تاریخ انتشار: 1396/04/12
1021490 بهبود وضعیت گونه های در معرض انقراض نیازمند تشکیل وزارت محیط
تاریخ انتشار: 1396/03/13
1021048 تجهیزات پیشرفته ضامن احیای گونه های در حال انقراض
تاریخ انتشار: 1396/03/09
1020343 توسعه فضاهای سبز باید جایگزین تخریب باغات شود
تاریخ انتشار: 1396/03/06
1019627 طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابعی طبیعی از دستور کار کمیسیون خارج شد
تاریخ انتشار: 1396/03/03
1016174 اشتغال سبز؛ ابتکار ویژه برای کنترل آلودگی هوا
تاریخ انتشار: 1396/02/12