جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1378029 فرزندآوری و توجه به رشد جمعیت
تاریخ انتشار: 1398/09/24
1224134 مهمترین دغدغه جوانان اشتغال است
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1018218 کمیسیون اصل نود اجرای مرخصی ۹ماهه زنان را پیگیری می کند
تاریخ انتشار: 1396/02/30
1017824 دستگاه ها مکلف به اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان زنان هستند
تاریخ انتشار: 1396/02/26
1011102 مرخصی تشویقی ۳ روزه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند
تاریخ انتشار: 1395/12/11
1005578 مرخصی زایمان دو هفته ای پدران شاغل در بخش های دولتی
تاریخ انتشار: 1395/10/26
999510 لزوم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه در تمامی دستگاه ها
تاریخ انتشار: 1395/09/07
985070 ضرورت توجه دولت به حل مشکلات معیشتی زوج های جوان
تاریخ انتشار: 1395/06/03
982830 لزوم اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان
تاریخ انتشار: 1395/05/23
910036 فراکسیون زنان مجلس پیگیر اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان
تاریخ انتشار: 1393/08/11