جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1654475 ضرورت نظارت بر تردد در مرزها
تاریخ انتشار: 1400/02/08
1653861 توسعه روابط ایران و پاکستان در حوزه تجاری
تاریخ انتشار: 1400/02/06
1653020 طرح تجارت مرزنشینان در راستای توانمندسازی اهالی مناطق مرزی
تاریخ انتشار: 1400/02/02
1578406 راهکار اساسی برای توسعه اشتغال پایدار چیست ؟
تاریخ انتشار: 1399/05/10
1571894 اهمیت توسعه همکاری های چندجانبه با کشورهای همسایه
تاریخ انتشار: 1399/04/30
1565196 ایران با پانزده کشور مرز زمینی و دریایی دارد
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1503769 تاثیرات کرونا بر ساختار سیاست در ایران
تاریخ انتشار: 1399/02/01
1317782 ایران و پاکستان همسایه های تاثیرگذار در منطقه هستند
تاریخ انتشار: 1398/07/22
1210586 بازگشایی مرز خسروی راهکاری برای کاهش مشکلات اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/05/09
1194762 جلوگیری از خروج آب های مرزی و اعتبارات مصرفی آن
تاریخ انتشار: 1398/05/01