جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1335870 زیر و بم مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1335854 مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید
تاریخ انتشار: 1398/08/11
1042814 زیرساخت های هوشمندسازی مدارس ایجاد شود
تاریخ انتشار: 1396/10/30
934492 سازمان های بین المجالس منطقه ای ، فرامنطقه ای و جهانی (1) اتحادیه بین المجالس ، کنفرانس روسای پارلمان های دنیا
تاریخ انتشار: 1394/05/20