جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1099213 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور4. تحلیلی بر مصارف بودجه
تاریخ انتشار: 1397/10/22
1099202 تحلیلی بر مصارف بودجه سال 1398 کل کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/22
865739 بودجه 93 منابع و مصارف واقعی تر را پیش بینی کرده است
تاریخ انتشار: 1392/09/24
862848 راهکارهای افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی/ هدرروی 50 درصدی آب بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: 1392/08/28
858342 چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه دهک های بالا با کمترین تبعات
تاریخ انتشار: 1392/07/21
805473 تحلیل مرکز پژوهش ها در مورد بخش مصارف لایحه بودجه سال 1391 
تاریخ انتشار: 1390/12/07