جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1568986 ضرورت حل مشکلات مردم کشورمان
تاریخ انتشار: 1399/04/24
1138039 حرمت نیروی کار و کارگران حفظ شود
تاریخ انتشار: 1398/02/22
920813 موافقت دولت با پرداخت مطالبات دو میلیاردی ایثارگران و جانبازان
تاریخ انتشار: 1393/11/08
901295 عدم اعتماد به پرداخت مطالبات و خشکسالی علل کاهش تولید چای
تاریخ انتشار: 1393/06/15
894999 ضرورت طراحی ساز و کاری برای جلوگیری برداشت دولت ها از منابع سازمان تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: 1393/04/24
890532 تنها یک چهارم مطالبات چایکاران پرداخت شده است
تاریخ انتشار: 1393/03/25