جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1314902 بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور در تقویت نظام آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1398/07/20
1250810 ضرورت اجرای طرح رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1249358 بررسی آیین نامه اجرایی استخدام معلمان حق التدریسی تا پایان هفته
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1221410 دریافت شهریه برای مدارس دولتی را خلاف قانون است
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1219130 استخدام حداقل ۱۰ هزار نیروی حق التدریسی در آستانه سال جدید تحصیلی
تاریخ انتشار: 1398/05/14
1167954 زمان اجرای نظام رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1398/04/16
1167870 پیشنهاد استخدام خرید خدماتی ها در نوبت کمیسیون آموزش
تاریخ انتشار: 1398/04/16
1152756 بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت
تاریخ انتشار: 1398/04/03
1152748 بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت
تاریخ انتشار: 1398/04/03
1150423 بررسی ایده سازمان نظام معلمی
تاریخ انتشار: 1398/03/28