جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1515885 احیای رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/02/15
1514081 تقویت زیرساخت استفاده از اپلیکیشن شاد
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1513271 ارتقای وضعیت معلمان در گروی افزایش اعتبارات حوزه آموزش
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1512465 کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1510443 هزینه تدریس آنلاین معلمان
تاریخ انتشار: 1399/02/09
1421017 استفساریه تبصره 10ماده 17 قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی
تاریخ انتشار: 1398/11/05
1359461 ایرادات آیین نامه اجرایی قانون استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1314902 بررسی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور در تقویت نظام آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1398/07/20
1250810 ضرورت اجرای طرح رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: 1398/06/05
1249358 بررسی آیین نامه اجرایی استخدام معلمان حق التدریسی تا پایان هفته
تاریخ انتشار: 1398/06/05