جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1628463 تأکید نمایندگان برای استفاده از نیروهای غیررسمی به منظور جبران کسری معلم
تاریخ انتشار: 1399/08/28
1600974 مسیر جذب معلم باید از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1600364 برنامه مجلس برای حمایت از معلمان
تاریخ انتشار: 1399/06/10
1592448 معلم رکن اصلی تعلیم و تربیت
تاریخ انتشار: 1399/05/26
1571800 تلاش کمیسیون آموزش و تحقیقات برای جبران کمبود معلم در کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/30
1515885 احیای رتبه بندی فرهنگیان
تاریخ انتشار: 1399/02/15
1514081 تقویت زیرساخت استفاده از اپلیکیشن شاد
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1513271 ارتقای وضعیت معلمان در گروی افزایش اعتبارات حوزه آموزش
تاریخ انتشار: 1399/02/14
1512465 کار بزرگ معلمان آموزش شکوفاسازی استعدادها برای ارزشهای متعالی است
تاریخ انتشار: 1399/02/12
1510443 هزینه تدریس آنلاین معلمان
تاریخ انتشار: 1399/02/09