جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1646920 انتقاد از عدم پرداخت مطالبات معلمان حق التدریس
تاریخ انتشار: 1399/12/29
1646668 امنیت شغلی؛ معضلی در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/12/23
1640939 استخدام معلمان در آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/11/29
1637716 معلمان قرآن و پرورشی با آزمون به استخدام آموزش و پرورش درمی آیند
تاریخ انتشار: 1399/11/12
1617296 تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی
تاریخ انتشار: 1399/07/09
1591372 میزان آمادگی دانش آموزان در استفاده از سامانه "شاد"
تاریخ انتشار: 1399/05/24
1585740 ابزار معلم دانش، پژوهش و تحقیق است
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1577672 نحوه به کارگیری معلمان در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1502417 رتبه بندی معلمان در قالب افزایش حقوق
تاریخ انتشار: 1399/01/30
1501493 ضرورت جبران شکاف حقوق فرهنگیان با سایر کارکنان دولت
تاریخ انتشار: 1399/01/30